top of page

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Krásný den,


děkujeme vám za návštěvu našich webových stránek, vašeho zájmu si moc vážíme. Rádi bychom se s vámi podělili o pár slov ohledně ochrany vašich osobních údajů.

 

Návštěvou našeho webu a využitím kontaktního formuláře nám svěřujete své osobní údaje a my zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se proto, prosím, s ochranou osobních údajů̊, zásadami a právy, které́ máte v souvislosti s GDPR.

 

 

Kdo je správce?

Jsme Inspi-Raci, na adrese Brožíkova 959, Stříbro, 34901 a provozujeme webovou stránku www.inspi-raci.cz. Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce. To znamená, že určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu, a vybíráme 
případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat. 

 

Kontaktní údaje

Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na e-mailu inspi-raci@seznam.cz.

 

Prohlašujeme:

Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

 

 • vaše osobní údaje budeme zpracovávat jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,

 • dle článku 13 GDPR plníme informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,

 • umožníme a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR. 

 

Rozsah osobních údajů a účely zpracování
 

Sbíráme pouze informace, které nám pomáhají v poskytování našich služeb. Může se jednat o vaše jméno a kontakt. Zpracováváme pouze informace, které nám sami svěříte a to z následujících důvodů:

 

 • poskytování služeb, plnění smlouvy
   

Vaše osobní údaje v rozsahu: jméno, e-mail, telefonní číslo, nezbytně potřebujem k plnění smlouvy (např. násldná komunikace při domluvě o konání akce.)
 

 •  vedení účetnictví
   

Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme,

abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
 

 •  marketing - zasílání newsletterů
   

Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví, na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte, využíváme za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu 3 let od poslední objednávky.

Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 3 let od udělení. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

 •  fotografická dokumentace
   

Např. naše živá setkání a fotodokumentace jejich průběhu nebo výsledku.

  

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

 

Cookies
 

Při procházení našich webových stránek je zaznamenána vaše IP adresa, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako nástroj, jak díky těmto informacím svoje nabízené služby maximálně přizpůsobit vašim přáním. 

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.

Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

 

 

Zabezpečení a ochrana vašich údajů
 

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje.

Chráníme je, jako kdyby byly naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů. 

 

Předání osobních údajů třetím osobám

 

K vašim osobním údajům máme přístup my a naši spolupracovníci. Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než my a na dané zpracování se specializují.

Jsou to poskytovatelé následujících platforem:
Wix.com (nebo jiný portál/soukromník pro zpracování web. stránek.)
Facebook
Google

 

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme vám však, že v takovém případě při výběru, budeme na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

 

Předávání dat mimo Evropskou unii
 

Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území EU.

 

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

 

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: www.inspi-raci.cz

 

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.
 

Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 10 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.
 

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.
 

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat, nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování.

Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)
 

Právo na přenositelnost

Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup - jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme ve strojově čitelné podobě. Tady potřebujeme alespoň 30 dní.
 

Právo na výmaz (být zapomenut)

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 10 dní.
 

V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.

 

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme rádi pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

 

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasíláme, jste-li náš zákazník, na základě našeho oprávněného zájmu.

Pokud zákazníkem ještě nejste, posíláme vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr našich    e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

 

Mlčenlivost

 

My i naši zaměstnanci či spolupracovníci, kteří budou zpracovávat vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

 

Souhlas

 

Použitím našich služeb souhlasíte s tím, že shromažďujeme a zpracováváme vaše osobní údaje v souladu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů.

 

Pokud se něco změní, budeme vás o tom informovat. Děkujeme za důvěru, kterou nám projevujete, a těšíme se na to, že vám můžeme pomoci dosáhnout vašeho optimálního zdraví a pohody.

 

S láskou,

 

Inspi-Raci

 

 

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25.5.2018 a nahrazují předchozí Ochranu osobních údajů, kterou najdete ZDE >>

bottom of page